Tim är en duktig och analytisk utvecklare som imponerar stort med sitt dedikerade arbetssätt, han levererar alltid på topp och gör sitt yttersta för kunden.

Tim imponerar stort med sitt dedikerade arbetssätt och vill alltid göra sitt yttersta för kunden. Med sitt ansvarstagande adresserar han problem, ser till att kvaliteten på leveransen är hög och han söker de robusta lösningarna. Han arbetar prestigelöst och visar en stolthet över sina resultat och backar inte när det gäller nya utmanande uppgifter och han levererar alltid i tid. Med sin höga ambitionsnivå vill han utvecklas och han utstrålar ett lugn trots komplexiteten på hans uppgifter.

Tim är en mycket duktig och analytisk utvecklare som både kan leda och medverka i ett team och han är rolig att samarbeta med. Genom sitt genuina intresse för området lär han sig snabbt nya teknologier och kan ställa de viktiga frågorna när något är oklart och behöver förbättras. Han inger förtroende, genomför det han har sagt, han är smart och drivande och går alltid mot avslut. Tim är någon man verkligen vill ha i ett team, han arbetar hårt och levererar alltid på topp av sin kapacitet.

Läs mer på Linkedin