Med sin extremt goda problemlösningsförmåga presterar Sebastian långt över sin erfarenhetsnivå och inspirerar verkligen teamet med sin starka sociala förmåga.

Sebastian visar ett tydligt och starkt engagemang i sina uppdrag och agerar alltid ytterst professionellt. Med sin tekniska kunskap och extremt goda förmåga att lösa problem levererar han med hög kvalitet. Han är bra på att prioritera, hittar de bästa lösningarna och slutför sina utmaningar på bästa möjliga sätt. Sebastian kombinerar sitt driv med sin ödmjukhet och inspirerar genom att prestera långt över sin erfarenhetsnivå och motiverar teamet att prestera på topp.

Sebastian vill hela tiden utvecklas och vid svårlösta situationer är han den siste i teamet att ge upp och man kan alltid lita på att arbetet blir gjort. Han är hjälpsam, månar starkt om sina kollegor, deras välmående och om teamets framgång. Med sin tekniska förståelse och noggrannhet skapar han en trygghet i teamets arbete och han hittar de effektiva vägarna. Sebastian visar en hög ambitionsnivå och tar de extra stegen och har en unik förmåga att sålla ut relevant information.

Läs mer på Linkedin