Med ett starkt driv och kreativitet tar Mattias tag i problem som kan te sig omöjliga och gör det extra för att skapa stabila leveranser med hög kvalitet.

Mattias är tydligt engagerad, han tar fram lösningar på komplexa problem, har en hög kvalitet i leveranserna och utvecklar för ett skapa användarvänliga resultat. Han testar alternativa vägar och gör gärna det lilla extra för att få till en den bästa lösningen. Med sin mångsidighet, mod och helhetssyn vågar han ge sig på problem som i förstone kan te sig omöjliga. Han har en väldigt stor social kompetens och är mycket trivsam att samarbeta med, han är smart, lyhörd och flexibel.

Mattias har en känsla för bra användarbarhet tack vare sin kunskap om hur den kan designas och
implementeras. Med ett tydligt ansvarstagande och ett driv att få saker klara, lyfter han kvaliteten på sina produkter. Han bidrar med stabila, krångelfria leveranser och står för struktur och ordning. Mattias kan konvertera tekniska lösningar till kundanpassade förklaringar som är lätta att förstå. Han inspirerar sina kollegor till att både öka ambitionsnivån och kvalitetssäkra olika moment.

Läs mer på Linkedin