Kristian är en pragmatisk och duktig utvecklare som tidigt ser olika lösningsalternativ, han tar ägarskap över uppgifterna och skapar bra resultat. Kristian är ytterst engagerad i sina uppdrag och strävar alltid efter att slutresultatet ska bli så bra som möjligt.

Med sitt starka driv har han fokus på att förverkliga lösningar som är tillräckligt bra utan att vara överarbetade.

Han är pragmatisk och har alltid en idé hur man kan ta sig framåt till en rimlig kostnad. Kristian är ett bra bollplank för att implementera nya idéer och han tar sig gärna an nya utmaningar. Han är en duktig utvecklare och eftertraktad konsult som skapar bra resultat.

Kristian agerar professionellt med en förmåga att se olika lösningsalternativ i ett tidigt skede för att skapa ett bra underlag. Med sin lyhördhet säkerställer han att uppgiften är rätt uppfattad, han är lätt att samarbeta med och bidrar med sin personlighet till en positiv teamkänsla. Han är en duktig utvecklare med bred kompetens som gärna hugger tag i tunga uppgifter även på okänd mark. Han får arbetet utfört i tid och visar både ett motiverat arbetssätt och tar ägarskap över uppgifterna.

Läs mer på Linkedin