Jonas är dedikerad oavsett uppgift, mest uppenbart när han får förtroende att leda viktiga arbeten, när han utmanas och i perioder med hög arbetsbelastning. Med sin proaktiva inställning är han lätt att samarbeta med, han är pedagogisk och vill ständigt utveckla både arbetssätt och metoder. Han är hjälpsam, väl insatt i uppdragen och lyfter verkligen sina medarbetare. Jonas ser helheten från ett utvecklarperspektiv, han är en stor tillgång som löser utmanande och komplexa uppgifter.

Med sitt dedikerade arbetssätt är Jonas en förtroendeingivande utvecklare som lyfter sina kollegor, löser komplexa utmaningar och överträffar förväntningar.

Jonas ställer de avgörande och relevanta frågorna för att söka efter de bästa lösningarna och han skapar en dynamisk och givande teamkänsla. Han är noggrann, ytterst kompetent, entusiastisk och gör alltid mer än han behöver och överträffar ställda förväntningar. Med sin tekniska nyfikenhet och mod ger han sig gärna in i nya teknikområden och svåra utmaningar och löser dessa med ett mycket bra resultat. Jonas är en duktig och förtroendeingivande utvecklare som inspirerar stort.

Läs mer på Linkedin