Jonas är en av våra allra bästa och mest kompetenta systemutvecklare som tänker långsiktigt med användaren i fokus och har enkelhet, skalbarhet och säkerhet framför ögonen. Han är lojal och trovärdig med en mycket hög ambitionsnivå, ett pragmatiskt angreppssätt och vill alltid göra ett bra jobb som han är stolt över. Han söker de bästa lösningarna och med ett starkt kvalitetsfokus och extremt bra personlig service får han företag och kunder att känna sig trygga i hans leveranser.

Som en av våra bästa systemutvecklare skapar Jonas de eleganta och bästa lösningarna och gör alltid ett jobb som han är stolt över.

Jonas arbetar passionerat kring tekniska lösningar som ska hålla hög klass, hålla länge och vara användarvänliga. Hans engagemang märks tydligast när en rejäl utmaning ska tacklas och han kan skapa eleganta lösningar med en påtaglig nytta för kunden. Han har humor, är lätt att samarbeta med och han skapar ett bra och professionellt samarbetsklimat i sina projekt. Jonas inspirerar stort när han med sin stora analytiska förmåga hittar de stabila lösningarna på komplexa problem.

Läs mer på Linkedin