Johan har alltid ett fullt engagemang, inte minst om det finns ett problem med teknisk höjd att lösa. Vid utmaningar tar han ett totalansvar och arbetar fram ett förslag som är både genomtänkt och hållbart. Johan tar gärna tag i svåra och komplexa frågor och med sin kunskap i systemutveckling ger han snabbt förslag till den smartaste lösningen. Han inspirerar genom att inte nöja sig med invanda metoder för att hantera problem och hittar den dokumentation som stöder hans vägval.

Med sin spetskompetens är Johan en systematisk, drivande och kreativ utvecklare som hittar de smarta och innovativa lösningarna.

Johan sätter sig snabbt in i uppgifterna med en förmåga att hitta den verkliga orsaken till problemen. Med sin spetskompetens är han en professionell, driven, systematisk och kreativ utvecklare som kan leda och coacha sina medarbetare till att leverera bra lösningar på de utmaningar man ställs inför. Genom sitt kundengagemang ser han helheten, är pålitlig och levererar med hög kvalitet. Johan är innovativ och han skapar en trygghet för både kunder och teamet.

Läs mer på Linkedin