Henrik har en lång bakgrund som arkitekt, ansvarig systemutvecklare och teamledare.
Han har erfarenhet av att leda team som är placerade på flera platser i Sverige vilket har ställt stora krav på Henriks förmåga att leda systemutveckling i distribuerade team.

Läs mer på Linkedin