Henrik visar ett stort engagemang, allra tydligast vid stora och utmanande projekt. Han ser helheten och skapar en tydlig bild av de tekniska lösningarna och kunderna kan känna sig trygga med att man får det bästa. Henrik arbetar snabbt och effektivt, har ett genuint tekniskt intresse och uppdaterar sig ständigt med nyheter. Han är en kreativ problemlösare som tar ett stort ägarskap över sina uppgifter och med sin höga ambitionsnivå skapar han innovativa och skalbara lösningar.

Henrik är en begåvad utvecklare som med sin helhetssyn ser affärsmöjligheter och vill alltid skapa de optimala, innovativa och skalbara lösningarna.

Henrik är en mycket begåvad utvecklare med en bred teknisk kompetens och lång erfarenhet - han är påläst och pedagogisk när han ska förklara komplexa sammanhang. Han vill alltid göra ett bra jobb och hitta de optimala lösningarna för kunden. Henrik ser affärsmöjligheter och de spinn off effekter som en insats kan ge för denne i framtiden. Han har en unik förmåga att kombinera sin tekniska begåvning med en stor social kompetens och inspirerar stort med sina tekniska idéer.

Läs mer på Linkedin