Hans är dedikerad med ett starkt driv som byggs av hans stora teknikintresse och han levererar alltid. Med sin effektivitet löser han uppgifterna på bästa sätt och har en strukturerad metodik när det gäller strategiska uppgifter. Hans är en begåvad problemlösare som ser de bakomliggande orsakerna och brinner för att optimera genom ny teknik. Det händer saker runt Hans, uppgifterna hinner bara formuleras så har han tagit tag i dem och han håller sig alltid à jour med det senaste.

Med sitt driv och nyfikenhet är Hans en ytterst kompetent utvecklare som lätt navigerar i okänd teknologisk terräng och alltid levererar.

Hans är en tekniskt ytterst kompetent utvecklare och en kommunikativ lagspelare som det är otroligt smidigt att samarbeta med. Han har örat mot rälsen för att fånga upp nyheter, han navigerar lätt i okänd teknologisk terräng, är väl insatt i agila arbetssätt och levererar gedigna lösningar. Med sin kreativitet hittar han nya angreppssätt och skapar en hög utvecklingstakt genom bra verktyg och en snabb support. Hans är ett föredöme och någon man absolut vill ha i ett team.

Läs mer på Linkedin