Med sitt driv att leverera det bästa är Filip en ytterst kompetent och nytänkande systemutvecklare som löser komplexa problem och inspirerar teamet.

Filip är en prestigelös, modig och mycket kompetent systemutvecklare som brinner för att leverera det bästa möjliga till kunden och strävar alltid mot nästa nivå. Med sitt ödmjuka sätt är han en ytterst trovärdig, positiv och modig team player som inspirerar med en stor portion nytänkande och skapar en framåtsträvande kultur i teamet. Han duckar aldrig för svåra uppgifter utan har ett driv att snabbt ta sig an problem och sträcker sig ofta lite extra för att producera effektiva lösningar.

Filip visar ett mycket starkt engagemang som märks tydligt i hans sätt att hålla sig uppdaterad med den senaste tekniken och i hans strävan efter bra och hållbara lösningar. Med sin målmedvetenhet är han drivande inte minst i lite tuffare uppgifter under tidspress. Han agerar ytterst professionellt med en noggrannhet och stark vilja att altid leverera på en hög nivå med bra kvalitet. Filip löser komplexa problem, tar ansvar och lyfter teamet med sin feedback och kompetensöverföring.

Läs mer på Linkedin