Deniz är en duktig, driven och tydligt engagerad utvecklare som gärna tar ledarrollen och är kittet som man verkligen vill ha i ett team.

Deniz är tydligt engagerad och driven och hanterar sina uppgifter på ett proaktivt sätt och tar gärna ledarrollen när det behövs. Med sitt positiva tankesätt också i motgångar hjälper han gärna andra i teamet för att skapa bästa möjliga resultat. Han är mycket kompetent, noggrann och kommer snabbt in i nya projekt och genom sin inställning och nyfikenhet blir det ett bra arbetsförlopp och resultat oavsett uppdrag.

Deniz söker alltid efter att hitta de långsiktigt hållbara lösningarna. Deniz tar ofta tag i taktpinnen och för arbetet framåt men är samtidigt lyhörd och öppen för input och kompromisser, han är en duktig utvecklare som samtidigt stärker banden i teamet.

Med sin höga ambitionsnivå vill han göra ett så bra jobb som möjligt och gärna överträffa förväntningar. Han levererar med hög kvalitet inom deadline, han är en ambitiös människokännare och duktig utvecklare, något som kan lyfta ett projekt. Deniz är kittet som man väldigt gärna vill ha i ett team.

Läs mer på Linkedin