David visar ett mycket stort engagemang, han är orädd och ifrågasätter traditionella tankemönster, något som kontinuerligt skapar affärstillfällen. Han försöker alltid att uppfylla kundens specifikationer och behov, sätter sig verkligen in i deras situation och väljer konsulter med omsorg."

David är född säljare och utstrålar en påtaglig energi, men är samtidigt lugn och uthållig. Han är lyhörd för potentiella affärer och har en förmåga att få även de krångliga uppdragen i hamn.

David har en mycket hög ambitionsnivå och går den extra milen för att hitta rätt konsult till uppdragen. Han är lika ödmjuk som han är engagerad, har ett starkt driv och en målmedvetenhet kombinerat med sin trevliga personlighet. Med sin ihärdighet är David fokuserad på att skapa resultat, han får energi av att avsluta affärer och han inspirerar med sitt sätt att se möjligheter och med sin positiva framtoning. David skapar snabbt en trygghet både hos sina konsulter och kunder.

Läs mer på Linkedin